مکمل پروتئینی پروماک

تاثیر عالی خوراک دام پروماک بر گوسفند و بز

تاثیر عالی خوراک دام پروماک بر گوسفند و بز پس از یک دوره استفاده از خوراک دام پروماک برای گوسفند و بز نتایج بررسی شده و تاثیر عالی خوراک دام پروماک بر گوسفند و بز به وضوح قابل مشاهده بود. گوسفندان و بزهای پرواری که از خوراک دام پروماک در جیره آنها استفاده شده بود…

مکمل پروتئینی پروماک

پرورش گوساله پرواری با خوراک دام پروماک

پرورش گوساله پرواری با خوراک دام پروماک در حال حاضر پرورش گوساله پرواری با خوراک دام پروماک در فارم های بزرگی در ایران انجام می شود. دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی برای کاهش هزینه تمام شده کنسانتره خود در تلیسه ها ، گوساله های پرواری به میزان 30% از کنسانتره استفاده می کنند. خوراک…