کود مرغی خوراک دام

اثر كود مرغی فرآوری شده در جیره بر قابليت هضم در گوسفند

اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری شده در جیره غذايي بر قابليت هضم و مصرف اختياري خوراك در گوسفند وزارت جهادكشاورزي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور چكيده مقاله اين پژوهش به منظور بررسي اثرکود مرغی فرآوری شده در جیره برقابليت هضم و مصرف اختياري خوراك ، بر روي 16 راس…