كود مرغ فراوري و غني شده پروماك با وجود ٢٤ درصد پروتئين،ملاس و سطح قابل قبولي از مواد معدني به عنوان يك منبع مناسب از پروتئين جايگزين ارزان قيمتي براي انواع كنجاله ها است.كه ضمن حفظ سلامت،افزايش ضريب تبديل در دام موجب كاهش چشمگير قيمت تمام شده كنسانتره خواهد شد.

كود مرغي فرآوري و غني سازي شده جهت تغذيه دام
كود مرغي فرآوري و غني سازي شده جهت تغذيه دام
قیمت به ازای هر کیلو : 7,350ریال
قیمت نهایی و دقیق پس از تماس با شما اعلام می شود.