كود مرغ فراوري و غني شده پروماك با وجود ٢٤ درصد پروتئين،ملاس و سطح قابل قبولي از مواد معدني به عنوان يك منبع مناسب از پروتئين جايگزين ارزان قيمتي براي انواع كنجاله ها است.كه ضمن حفظ سلامت،افزايش ضريب تبديل در دام موجب كاهش چشمگير قيمت تمام شده كنسانتره خواهد شد.

حاوی سه درصد ملاس بدون افزودنی - طرح معمولی
حاوی سه درصد ملاس بدون افزودنی - طرح معمولی
قیمت به ازای هر کیلو : 7,500ریال
قیمت نهایی و دقیق پس از تماس با شما اعلام می شود.