كود مرغ فراوري و غني شده پروماك با وجود ٢٤ درصد پروتئين،ملاس و سطح قابل قبولي از مواد معدني به عنوان يك منبع مناسب از پروتئين جايگزين ارزان قيمتي براي انواع كنجاله ها است.كه ضمن حفظ سلامت،افزايش ضريب تبديل در دام موجب كاهش چشمگير قيمت تمام شده كنسانتره خواهد شد.

محصول سفارشی - طرح سفارشی
محصول سفارشی - طرح سفارشی
برای دریافت قیمت تماس بگیرید