مکمل پروتئینی پروماک با وجود 24% پروتئین،ملاس و سطح قابل قبولی از سطح مواد معدنی به عنوان یک منبع مناسب از پروتئین جایگزین ارزان قیمتی برای انواع کنجاله ها است.که ضمن حفظ سلامت،افزایش ضریب تبدیل در دام موجب کاهش چشمگیر قیمت تمام شده کنسانتره خواهد شد.

محصول معمولی
محصول معمولی
قیمت به ازای هر کیلو : 7,900ریال
قیمت نهایی و دقیق پس از تماس با شما اعلام می شود.