مقالات دامداری مدرن

در این دسته بندی مقالات متعددی آورده شده است که به بررسی مباحث گوناگون پرداخته شده است.

مباحثی که شامل نحوه دامداری مدرن ، بررسی انواع خوراک دام ، بررسی خوراک دام پروماک ، توضیحات و تست های انجام شده در فارم های مختلف در این دسته بندی جای گرفته است.

کود مرغی خوراک دام

اثر كود مرغی فرآوری شده در جیره بر قابليت هضم در گوسفند

اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری شده در جیره غذايي بر قابليت هضم و مصرف اختياري خوراك در گوسفند وزارت جهادكشاورزي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور چكيده مقاله اين پژوهش به منظور بررسي اثرکود مرغی فرآوری شده در جیره برقابليت هضم و مصرف اختياري خوراك ، بر روي 16 راس…

مکمل پروتئینی پروماک

Livestock Science

The influence of the different carbohydrate sources on utilization efficiency of processed broiler litter in sheep abstract In a completely randomized design, fifteen male Moghani sheep were used to determine the influence of supplementing processed broiler litter (BL) with different carbohydrate sources (i.e., corn, barley or molasses) on the nutrients digestibility, microbial protein (MP) production,…

مکمل پروتئینی پروماک

The effect of the inclusion of recycled poultry bedding and the physical form of diet on the performance, ruminal fermentation,and plasma metabolites of fattening lambs1

  The effect of the inclusion of recycled poultry bedding and the physical form of diet on the performance, ruminal fermentation,and plasma metabolites of fattening lambs1 :ABSTRACT  During a 125-d experimental period, 24 Afshari × Kurdish male lambs initially weighing 25.2 ± 1.2 kg were grouped by BW and randomly assigned to treatments under a…

دانلود کامل مقاله

فناوری تولید خوراک دام پروماک از بستر طیور گوشتی

چكيده مقاله : فناوری تولید خوراک دام پروماک از بستر طیور گوشتی برای اولین بار در ایران توسط شرکت پروماک تحقیق و بررسی شد. این پروژه پس از گذشت زمان نزدیک به 10 سال از مراحل مختف به مرحله عمل در آمد. خوراک دام پروماک محصول سالم و مقوی تامین کننده پروتئین می باشد. در…

مکمل پروتئینی پروماک

اثر كاربرد سطوح مختلف كود مرغی عمل آوري شده در جيره غذايي گوسفند داشتی

اثر کود مرغی فرآوری شده در جیره میش داشتی در اینجا اثر کود مرغی فرآوری شده در جیره میش داشتی را با هم بررسی می کنیم. تبدیل کود مرغی به خوراک دام یکی از بهترین روش های استفاده از مواد مغذی است که جوجه گوشتی نمی تواند آن را هضم کند و از بدن جوجه…

مکمل پروتئینی پروماک

اثر منبع انرژی در جيره حاوی خوراک دام پروماک بر گوارش پذيری شكمبه گوسفند

اثر خوراک دام پروماک بر شکمبه گوسفند در اینجا به بررسی اثر خوراک دام پروماک بر شکمبه گوسفند از دید علمی و بررسی نتایج آزمایش های انجام شده پرداخته ایم. خوراک دام پروماک بعنوان منبع انرژی و پروتئین می تواند در دام های پرواری تا ضریب 30 درصد از کنسانتره را در بر گیرد. با…

مکمل پروتئینی پروماک

تاثیر عالی خوراک دام پروماک بر گوسفند و بز

تاثیر عالی خوراک دام پروماک بر گوسفند و بز پس از یک دوره استفاده از خوراک دام پروماک برای گوسفند و بز نتایج بررسی شده و تاثیر عالی خوراک دام پروماک بر گوسفند و بز به وضوح قابل مشاهده بود. گوسفندان و بزهای پرواری که از خوراک دام پروماک در جیره آنها استفاده شده بود…